Doučovanie a kurzy

Pravidelné doučovanie a príprava žiakov na hodiny slovenského jazyka a literatúry

V školách sa vyučuje podľa istého časového plánu a nie všetci žiaci zvládajú školské rýchle tempo. Pravidelné doučovanie zo slovenčiny je vhodné aj pre žiakov s poruchami učenia či pozornosti. Výhodou doučovania je individuálny prístup pri vysvetľovaní učiva a dostatok času venovaného precvičovaniu, až kým žiak látku nepochopí.

Jednorazové doučenie

Vymeškali ste školu pre chorobu a potrebujete dohnať zameškané učivo? Čaká vás dôležitá alebo ťažká písomka či ústna skúška zo slovenčiny alebo literatúry? Potrebujete si opraviť známku? V škole vám dostatočne nevysvetlili látku? Využite krátkodobé doučovanie so slovenčinárkou, ktorá vám zrozumiteľne, na príkladoch, vysvetlí poučky, pojmy, gramatiku aj literatúru.

Doučovanie a príprava na komisionálnu skúšku alebo reparát

Výsledná známka zo slovenčiny nie je taká, akú ste si predstavovali, a vášmu dieťaťu hrozí komisionálne preskúšanie, či dokonca reparát. Nezúfajte, s pomocou doučovateľky to zvládnete. Príprava na komisionálky alebo reparát je individuálna, preto sú hodiny ušité presne na mieru podľa potrieb konkrétneho žiaka.

Príprava na prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy

Chcete sa kvalitne pripraviť na prijímačky a zvažujete doučovanie? Kontaktujte ma a poradím vám, na čo sa počas prípravy sústrediť, odporučím najkvalitnejšie učebnice a vysvetlím a precvičím s vami problematické učivo.

Príprava na monitor Testovanie 9

Obávaný monitoring je dôležitou skúškou pre deviatakov, preto v mojej ponuke nesmie chýbať individuálne doučovanie na monitor. Tento kurz je zameraný na zopakovanie a doplnenie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry, prácu s textom a čítanie s porozumením.

Príprava na maturitu

Skúška dospelosti je významným medzníkom v živote mladého človeka. Hoci sa vraví maturita-formalita, nepodceňuj prípravu. Ak sa nevieš zorientovať v haldách poznámok, dohodni si doučovanie a pomôžem ti zvládnuť prípravu na písomnú aj ústnu časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka.

Pravopis a gramatika

Zložitú slovenskú gramatiku aj nudné poučky vám vysvetlím celkom jednoducho a na príkladoch. Pomôžem vám pochopiť vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými gramatickými javmi. Všetky pravopisné pravidlá precvičíme v praxi, bifľovanie poučiek nehrozí. Po absolvovaní tohto kurzu budete mať pravopis v malíčku.
Kurz je určený všetkým, ktorí chcú ovládať pravopis i/y, skrotiť čiarky, pochopiť gramatiku a písať bez chýb.

Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením je zručnosť, na ktorú sa v súčasnosti kladie veľký dôraz. Je to jedna z kľúčových kompetencií nie len pre úspešné zvládnutie Testovania, ale aj do praktického života, keďže s rôznymi typmi textov sa stretávame v priebehu celého života (úradné listy,zmluvy atď.). Preto je dôležité, aby sme rozumeli tomu, čo čítame. Dohodnite si prvú hodinu čítania a zistite, či čítate správne, aké sú najčastejšie chyby pri čítaní a ako sa rozvíjať v porozumení rôznych typov textov (umeleckých aj vecných).

Čo nerobím

  • Zázraky. Nekontaktujte ma, keď očakávate, že vám učivo „nalejem“ do hlavy alebo keď si myslíte, že všetko, čo musíte urobiť je zaplatiť si doučovanie. Nekontaktujte ma, keď sa nechcete učiť (a niečo sa aj naučiť).
  • Domáce úlohy a projekty. Nevypracujem vám domáce úlohy ani maturitné témy. Nenapíšem za vás sloh ani referát. Ochotne vám poradím ako na to, môžem vás usmerniť (napr. pri písaní slohu), ale prácu za vás neurobím.

Zaujali vás moje kurzy? Kontaktujte ma

E-mail: slovencinarka@slovencinarka.sk

Mobil: 0911 538 607