Príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka

Chystá sa vaše dieťa na gymnázium či strednú školu? V tom prípade bude musieť absolvovať prijímacie konanie. Hoci si každá škola sama určuje podmienky prijatia na štúdium, skúška zo slovenského jazyka vás neminie. Bez prijímačiek bývajú prijatí len deviataci, ktorí zvládli Testovanie 9 a dosiahli aspoň 90 percent z oboch predmetov.

Slovenčinárka vám pomôže

Doučovaniu a príprave žiakov na prijímacie skúšky zo slovenčiny sa venujem už šesť rokov. Za ten čas som pomohla mnohým žiakom úspešne zvládnuť prijímacie testy a dostať sa na školu.

Ako prebieha príprava

Príprava na prijímacie skúšky zahŕňa okrem zopakovania učiva zo slovenského jazyka a literatúry aj psychologickú prípravu na skúšku, teda posilňovanie schopnosti sústrediť sa a vedieť si rozvrhnúť čas a postup pri riešení úloh.

Dĺžka prípravy je samozrejme individuálna, ale minimálny čas nevyhnutný na prípravu na prijímačky závisí najmä od typu a náročnosti školy, na ktorú sa hlásite. Piatakovi, ktorý sa hlási na osemročné gymnázium, postačí 10 hodín doučovania. Pri ôsmakoch a deviatakoch treba rátať minimálne s 15 hodinami.

Viac informácií

Kde prebieha doučovanie?
O doučovateľke a metódach doučovania.
Hodnotenie od rodičov a žiakov.

Chcete sa dostať do školy? Kontaktujte ma

E-mail: slovencinarka@slovencinarka.sk

Mobil: 0911 538 607