Maturita zo slovenčiny a literatúry

Ideš maturovať a stresuješ sa, že nič nevieš? Tak ma kontaktuj a spolu to zvládneme! Slovenčinárka ťa pripraví na písomnú časť (sloh a test) aj na ústnu časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka.

Príprava na ústnu maturitu

Pomôžem ti vypracovať maturitné zadania, pričom si zopakuješ a doplníš poznatky zo slovenského jazyka a literatúry. Tvoje vedomosti otestujeme aj v praxi a sem-tam nasimulujeme maturitnú skúšku. Ak bude treba, popracujeme na zlepšení tvojich komunikačných schopností a na maturite budeš hviezdiť.

Príprava na test

Na mojich hodinách budeš čítať a analyzovať rôzne texty, pretože maturitné testy obsahujú veľa úloh zameraných na čítanie s porozumením. Zároveň si zopakuješ pravopis, gramatiku, syntax aj literatúru. Spoločne vyriešime toľko maturitných testov, koľko sa len bude dať.

Príprava na sloh

Prejdem s tebou všetky slohové postupy a útvary, s ktorými sa môžeš na maturite stretnúť. Osviežiš si pravopis a gramatiku, aby si v slohu nerobil(a) zbytočné chyby. Dám ti prečítať viacero študentských prác, ktoré budeš analyzovať a hodnotiť. V rámci prípravy budeš písať vlastné slohové práce na vybrané témy.

Chceš zmaturovať zo slovenčiny? Napíš mi.

E-mail: slovencinarka@slovencinarka.sk

Mobil: 0911 538 607