Ako písať čitateľský denník

Čo by mal obsahovať záznam v čitateľskom denníku?

Základné údaje, ktoré si treba zapísať,  sú meno autora a názov dielazaradenie do obdobia a/alebo literárneho smeru, mená a charakteristiky hlavných postáv, stručný dejhlavnú myšlienku alebo tému diela. Ďalej si môžeme poznačiť literárny druh a žáner, zaujímavé jazykové a umelecké prostriedky, citáty, kompozíciu diela.

Je dobré napísať si k prečítanému dielu nejakú poznámku alebo vlastné hodnotenie – ako sa mi dielo čítalo, čo sa mi (ne)páčilo, čo ma (ne)zaujalo/(ne)oslovilo.

Ako postupovať pri písaní čitateľského denníka?

V prvom rade je dôležité, aby sme knihu skutočne prečítali, a až potom robíme zápis do čitateľského denníka. Vyššie sme uviedli, ktoré údaje by nemali v denníku chýbať. Teraz si prejdeme celý postup, ako písať čitateľský denník.

Najskôr si treba zvoliť knihu, ktorú budeme čítať. Ak vám konkrétnu knihu určí učiteľka, máte o starosť menej. Ale keď vám zadá len autora alebo výber nechá iba na vás, potom si v učebnici alebo na internete vyhľadajte diela tohto autora a pokúste sa vybrať si také, čo by vás mohlo zaujímať a baviť. Potom choďte do knižnice a zvolenú knihu si vypožičajte. Začnite ju čítať ešte v ten deň, trebárs cestou v autobuse. Keď čítate, majte vždy poruke nejaký zápisník (alebo si vytvorte poznámku v mobile), aby ste si mohli poznačiť meno postavy, dejový zvrat alebo svoje postrehy. Všímajte si nielen to O ČOM, ale aj to AKO autor píše. Aký je rozprávač, využíva symboly, používa slang, sú časté opisy?

Po prečítaní knihy si nechajte pár dní  na „uležanie“ myšlienok. Premýšľajte o knihe, ktorú ste prečítali. O čom bola? Čítala sa dobre? Aký dojem vo vás zanechala? Sformulujte svoje myšlienky a napíšte ich na papier. Potom sa venujte niečomu inému a na druhý deň sa k papieru vráťte. Prečítajte si, čo ste napísali a opravte chyby, doplňte niečo, ak treba. Na iný papier si napíšte osnovu a všetko, čo chcete mať v čitateľskom denníku uvedené. Podľa osnovy si zatiaľ „nanečisto“ napíšte svoj čitateľský záznam a skontrolujte ho. Ak sa vám pozdáva, znamená to, že najťažšiu prácu máte za sebou. Už zostáva len  všetko prepísať do čistopisu a odovzdať. Zvládli ste to 🙂

Zhrnutie

Obsah čitateľského denníka

 • autor
 • názov diela
 • zaradenie
 • hlavné postavy
 • stručný dej
 • hlavná myšlienka, téma
 • kompozícia
 • citáty
 • vlastné hodnotenie

Postup

 1. výber a čítanie knihy
 2. poznámky počas čítania
 3. formulácia myšlienok
 4. osnova čitateľského denníka
 5. písanie čitateľského denníka
 6. kontrola, oprava chýb
 7. prepis a odovzdanie

Páči sa Vám tento článok? Pošlite ho priateľom!