Dokonavý a nedokonavý vid slovies

Slovesá sú ohybné slová a majú svoje gramatické kategórie. Pri slovesách určujeme osobu, číslo, čas, spôsob, slovesný rod a vid. V tomto ťaháku si priblížime kategóriu slovesného vidu.

Čo je slovesný vid?

Slovesný vid je gramatická kategória slovies a vyjadruje, či dej už skončil alebo ešte trvá (prebieha).

Dokonavý vid

Dokonavý vid vyjadruje, že dej neprebieha, je ukončený. Slovesá, ktoré majú dokonavý vid, nazývame dokonavé.

Príklady dokonavých slovies: prečítať, nakúpiť, upiecť, povedať, urobiť, zasmiať sa

Budúci čas dokonavých slovies sa vyjadruje jednoduchým slovesným tvarom (jedným slovom): prečítam, nakúpim, upečiem, poviem, urobím, zasmejem sa.

Nedokonavý vid

Nedokonavý vid vyjadruje neukončený dej, ktorý ešte prebieha. Slovesá s nedokonavým vidom nazývame nedokonavé.

Príklady nedokonavých slovies: čítať, nakupovať, piecť, rozprávať, robiť, smiať sa

Budúci čas nedokonavých slovies vyjadrujeme zloženým slovesným tvarom (viacerými slovami): budem čítať, budem nakupovať, budem piecť, budem rozprávať, budem robiť, budem sa smiať.

Dokonavé vs. nedokonavé slovesá
napísať – písať
prepísať – prepisovať
nakúpiť – nakupovať
ukryť (sa) – ukrývať (sa)