Vetné sklady

Jednotlivé vetné členy sú vo vete navzájom poprepájané rôznymi vzťahmi, ktoré nazývame sklady. Existujú tri typy skladov (vzťahov) medzi vetnými členmi.

1. Prisudzovací sklad

Prisudzovací sklad predstavuje vzťah podmetu (môže byť zamlčaný) a prísudku v dvojčlennej vete.

Príklady:

 • Naša mama často varí zeleninové polievky.
 • Dieťa hlasno plače v postieľke.
 • Táto objednávka je už vybavená.
 • (ja) Prídem až večer.

2 Určovací sklad

Určovací sklad vyjadruje vzťah medzi nadradeným a podradeným vetným členom.

Určovací sklad môže byť medzi:

 • podmetom a prívlastkom: naša mama
 • predmetom a prívlastkom: zeleninové polievky
 • prísudkom a predmetom: varí polievky
 • prísudkom a príslovkovým určením: často varí

Príklady:

 • Naša mama často varí zeleninové polievky. – štyri určovacie sklady (naša mama, často varí, varí polievky, zeleninové polievky)
 • Dieťa hlasno plače v postieľke. – dva určovacie sklady (hlasno plače, plače v postieľke)

3. Priraďovací sklad

Priraďovací sklad predstavuje vzťah medzi rovnocennými vetnými členmi. Vyskytuje sa vo vetách s viacnásobným vetným členom.

Príklady:

 • Ovocie sme uskladnili v pivnici aj v komore.
 • Otec aj brat išli na rybačku.
 • Ja som malá, ale šikovná.