O Slovenčinárke

Volám sa Nikola Naništová, študovala som učiteľstvo slovenského jazyka a už od roku 2013 doučujem slovenčinu a literatúru deti aj dospelých. Mám skúsenosť aj s doučovaním žiakov so špecifickými potrebami (dyslexia, dysgrafia, aspergerov syndróm). Keďže každý z nás je jedinečná osobnosť, originál, uprednostňujem individuálny prístup vo vzdelávaní. Teším sa zo žiakov, ktorí sú motivovaní, kreatívni a môžem sa od nich aj ja niečo nové dozvedieť a naučiť 🙂

 

 

Oslovte ma, ak hľadáte doučovanie slovenčiny a očakávate

1. doučovanie u vás doma (alebo v práci)

 • Ak bývate v Bratislave, v Stupave alebo v Malackách, prídem až k vám. Vy nemusíte nikam cestovať. Ušetríte čas aj peniaze.
 • Učíte sa v dôverne známom prostredí.
 • Rodičia môžu byť počas hodiny v blízkosti svojich detí. Deti sú si istejšie a rodičia majú kontrolu nad priebehom doučovania.

2. kvalitu a profesionalitu

 • Na každú hodinu prídem pripravená. Mám učebnice a študijné materiály.
 • Chodím na hodiny včas. Napriek tomu, že za vami cestujem verejnou dopravou, snažím sa byť maximálne dochvíľna.
 • Som trpezlivá. Učivo vám pokojne vysvetlím toľkokrát, koľko potrebujete.
 • Staviam na otvorenej komunikácii a vzájomnej spätnej väzbe medzi mnou, žiakom a rodičmi.

3. individuálny prístup

 • Doučovanie prebieha v čase, ktorý vám najviac vyhovuje.
 • Mám skúsenosti s doučovaním dyslektikov, dysgrafikov aj žiakov s poruchami pozornosti či s aspergerovým syndrómom.
 • Podporujem u žiakov kreativitu a kritické myslenie.

4. priateľskú atmosféru

 • Navodím uvoľnenú, priateľskú atmosféru, bez stresu a strachu z učenia.
 • Pomáham žiakom odbúrať trému a strach.
 • Pomocou pozitívnej motivácie podporujem zdravé sebavedomie žiaka.

Ako prebieha doučovanie so Slovenčinárkou

 • Pri výučbe používam kvalitné učebnice a cvičebnice, ktoré schválilo ministerstvo školstva, ale pripravujem aj vlastné učebné materiály.
 • Dôraz kladiem na výklad, dôkladné vysvetlenie učiva a následné precvičovanie.
 • Cvičenia sú koncipované tak, aby sa u žiaka rozvíjali všetky úrovne kognitívnych procesov – zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, hodnotenie a tvorenie.
 • Podnecujem žiakov ku kreativite a kritickému mysleniu. Vediem ich k tomu, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor a naučili sa argumentovať.
 • Pozitívnou motiváciou vediem žiakov k tomu, aby si pri učení stanovili cieľ a pokúsili sa ho dosiahnuť.
 • Svojim žiakom a klientom radím, ako sa učiť efektívnejšie. Na hodinách využívam rôzne mnemotechnické pomôcky a mentálne mapy.
 • Po každej hodine dávam domácu úlohu, ktorá zvyčajne nezaberie viac ako 15 minút. Cieľom týchto krátkych úloh je, aby si žiak zopakoval a precvičil preberané učivo.

Ponuka doučovania