O Slovenčinárke

Volám sa Nikola Naništová a od roku 2013 pôsobím ako lektorka slovenského jazyka a literatúry.

Mojimi klientmi sú najmä žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl, ktorých pripravujem na dôležité (prijímacie, maturitné) skúšky zo slovenského jazyka.

Mám za sebou aj mnoho spoluprác s dospelými, ktorým pomáham zlepšiť ich písomný jazykový prejav, predovšetkým v oblasti pravopisu, gramatiky a štylistiky.

Keďže každý z nás je jedinečná osobnosť, originál, uprednostňujem individuálny prístup vo vzdelávaní. Teším sa z klientov, ktorí sú motivovaní, kreatívni a môžem sa od nich aj ja niečo nové dozvedieť a naučiť 🙂

 

Oslovte ma, ak hľadáte doučovanie slovenčiny a očakávate

1. individuálny prístup

 • Doučujete sa z domu (alebo odkiaľkoľvek, kde je dostupný internet) a v čase, ktorý vám najviac vyhovuje.
 • Mám skúsenosti s doučovaním dyslektikov, dysgrafikov aj žiakov s poruchami pozornosti či s aspergerovým syndrómom.
 • Podporujem u žiakov kreativitu a kritické myslenie.

2. priateľskú atmosféru

 • Navodím uvoľnenú, priateľskú atmosféru bez stresu a strachu z učenia.
 • Pomáham žiakom odbúrať trému a strach.
 • Pomocou pozitívnej motivácie podporujem zdravé sebavedomie žiaka.

3. kvalitu a profesionalitu

 • Každú hodinu prispôsobím individuálnym potrebám klienta.
 • Som trpezlivá. Učivo vám pokojne vysvetlím toľkokrát, koľko potrebujete.
 • Staviam na otvorenej komunikácii a vzájomnej spätnej väzbe medzi mnou, žiakom a rodičmi.

 

Ako prebieha doučovanie so Slovenčinárkou

 • Pri výučbe používam vlastné učebné materiály. Pár dní pred dohodnutým termínom lekcie vám e-mailom pošlem potrebné podklady, pracovné listy, vzorové testy či cvičenia. Stačí ich mať počas lekcie pripravené (buď otvorené na monitore, alebo vytlačené). Vy nemusíte kupovať žiadne knihy ani cvičebnice, stačí mať len pero a zošit na poznámky.
 • Dôraz kladiem na aktivitu žiaka. Najskôr pomocou vstupných testov zisťujem rozsah vedomostí a schopností žiaka, potom nastavujeme individuálny tematický plán hodín.
 • Ku každej téme spravím jednoduchý krátky a zrozumiteľný výklad podporený praktickými príkladmi.
 • Cvičenia sú koncipované tak, aby sa u žiaka rozvíjali všetky úrovne kognitívnych procesov – zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, hodnotenie a tvorenie.
 • Podnecujem žiakov ku kreativite a kritickému mysleniu. Vediem ich k tomu, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor a naučili sa argumentovať.
 • Pozitívnou motiváciou vediem žiakov k tomu, aby si pri učení stanovili cieľ a pokúsili sa ho dosiahnuť.
 • Svojim žiakom a klientom radím, ako sa učiť efektívnejšie. Naučím vás rôzne mnemotechnické pomôcky aj vytvoriť si vlastné mentálne a pojmové mapy.

Ponuka doučovania

E-mail: slovencinarka@slovencinarka.sk

Mobil: 0911 538 607