Stupňovanie prídavných mien

Stupňujeme len akostné prídavné mená.

1. stupeň – pozitív

Prvý stupeň prídavných mien je základný stupeň, ktorý má v nominatíve singuláru koncovku -ý/-í (napr. milý, nový, rýdzi, teplý).

2. stupeň – komparatív

Druhý stupeň prídavných mien používame, keď porovnávame jednu vlastnosť u dvoch osôb alebo vecí. Tvoríme ho pomocou príponyší/-ejší.

 • milý – milší
 • nový – novší
 • rýdzi – rýdzejší
 • teplý – teplejší

3. stupeň – superlatív

Tretí stupeň prídavných mien vyjadruje najvyššiu mieru nejakej vlastnosti a tvoríme ho pridaním predpony naj- ku komparatívu.

 • naj + milší – najmilší

 • naj + novší – najnovší

 • naj + rýdzejší – najrýdzejší

 • naj + teplejší – najteplejší

Nepravidelné stupňovanie

Pri nepravidelnom stupňovaní sa mení koreň slova. Nepravidelne sa stupňujú prídavné mená pekný, dobrý, zlý, malý, veľ.

 • pekný – krajší – najkrajší

 • dobrý – lepší – najlepší

 • zlý – horší – najhorší

 • malý – menší – najmenší

 • veľký – väčší – najväčší