Charakteristika osoby (slohový žáner)

Charakteristika osoby je slohový útvar (žáner) publicistického jazykového štýlu. Pri písaní charakteristiky využívame opisný slohový postup.
Tento žáner volíme vtedy, keď chceme opísať nejakú osobu, jej výzor a povahu.
Charakteristika osoby zahŕňa vonkajší aj vnútorný opis.

Vonkajšia charakteristika

Vonkajšia charakteristika musí obsahovať opis vonkajších znakov opisovanej osoby. Treba tu spomenúť najdôležitejšie, tzv. charakteristické (jedinečné) črty opisovanej osoby ako sú napr. ryšavé vlasy, jazvy, okuliare a podobne.
Pri opisovaní vzhľadu danej osoby by sme mali spomenúť čo najviac detailov, aby sme charakterizovanú osobu čo najlepšie vystihli. Začať môžeme typom postavy (vysoká, priemerná, štíhla, športová). Ďalej opisujeme dĺžku, farbu a kvalitu vlasov, oči, pery, plecia, ruky, brucho, nohy…

Vnútorná charakteristika

Vnútorná charakteristika sa zameriava na vlastnosti a povahové črty človeka. Keď píšeme vnútornú charakteristiku osoby, je dobré mať na pamäti, že nikto nie je dokonalý a každý má aj dobré, aj zlé vlastnosti. Preto by opisované kladné a záporné stránky osobnosti mali byť vyvážené. Môžeme uviesť napríklad tri dobré a tri zlé vlastnosti.

Priama a nepriama charakteristika

Osobu možno charakterizovať priamo alebo nepriamo.
Priama charakteristika pomenúva vonkajšie a vnútorné rysy človeka jednoznačne a „polopate“, zatiaľ čo nepriama charakteristika je viac obrazná a opisná.

Príklad 1

  • Priama charakteristika: Marek je vysoký a urastený muž.
  • Nepriama charakteristika: Marek je chlap ako hora.

Príklad 2

  • Priama charakteristika: Andrea je úprimná, dôveryhodná a spoľahlivá osoba.
  • Nepriama charakteristika: Andrea nemá problém povedať, čo si myslí. Je typ človeka „čo na srdci, to na jazyku“. Vždy dodrží slovo a priatelia sa na ňu môžu spoľahnúť v každej situácii.

Príprava na maturitu

Článok na blogu