Súvetie

V predchádzajúcom ťaháku sme spomenuli, že vety podľa zloženia delíme na jednoduché vety a súvetia. Teraz si povieme viac o súvetí.

Súvetie je zložená veta, teda sa skladá z viacerých viet. Súvetie narozdiel od jednoduchej vety má viac (minimálne dva) prisudzovacích skladov alebo vetných základov.

Jednoduché súvetie

Ak veta obsahuje práve 2 prisudzovacie sklady či vetné základy, nazýva sa jednoduché súvetie.

Príklady:

Odporúčam vám, aby ste si prečítali túto knihu.

  1. veta: Odporúčam vám. – prisudzovací sklad (ja)=odporúčam
  2. veta: Aby ste si prečítali túto knihu. – prisudzovací sklad (vy)=ste si prečítali

Boli sme vonku a zrazu začalo silno snežiť.

  1. veta: Boli sme vonku. – prisudzovací sklad (my)=sme boli
  2. veta: Zrazu začalo silno snežiť. – vetný základ začalo snežiť

Zložené súvetie

Zložené súvetie obsahuje 3 alebo viac prisudzovacích skladov alebo vetných základov.

Príklady:

Prišla jej návšteva, tak rýchlo upratala a prestrela stôl. – 3 prisudzovacie sklady: návšteva=prišla, (ona)=upratala, (ona)=prestrela

Bol to dobrák, ktorý mal veľa trpezlivosti a dôveroval každému, lebo si myslel, že ľudia sú dobrí, no napokon sa sklamal. – 6 prisudzovacích skladov: (on)=bol dobrák, (on)=mal, (on)=dôveroval, (on)=si myslel, ľudia=sú dobrí, (on)=sa sklamal.